Cenník

  • Cenník slúži súčasně ako predbežný objednávkový formulár.
  • Spracovanie objednávky prebieha do druhého pracovného dňa.
  • Odoslaním objednávky sa nezaväzujete k odoberaniu žiadnej služby.
  • Všetky ceny sú bez DPH vrátane všetkých súvisiacich poplatkov.
Položka Cena Objednať
Množstvo
Blok 256 nezávislých verejných IPv4 adries (1C - /24)
+ blok 280 nezávislých IPv6 adries (blok /48)
110 EUR/mesiac Ks
Blok 512 nezávislých verejných IPv4 adries (2C - /23)
+ blok 280 nezávislých IPv6 adries (blok /48)
210EUR/mesiac Ks
Blok 296 nezávislých IPv6 adries (adresový rozsah /32, tj. 65 535 sietí /48) 89 EUR/mesiac Ks

Zriadenie a vedenie čísla autonómneho systému (ASn) 15 EUR/mesiac   áno
Základná implementačná konzultácia a analýza 0 EUR   áno
Analýza a spracovanie implementačného projektu Vedenie každého ďalšieho zdroja (IPv4, IPv6 prefixu alebo ASn) v režime sponzorského LIRu. Myslia sa iba položky a zdroje vedené nad rámec vyššie zmienených položiek.

individuálne   áno

V prípade, že žiadna z uvedených položiek nezodpovedá Vašim požiadavkám, vložte prosím slovný popis požiadavky do poznámky.

Pre spracovanie objednávky prosím vyplňte nasledujúce údaje

Obchodné meno
IČO
Kontaktná osoba
email:
tel:
poskytovateľ pripojenia:

Poznámka, upresnenie: