FAQ

Nezávislé IP adresy všeobecne

Čo sú to nezávislé IP adresy?

Nezávislé IP adresy sú typom IPv4 a IPv6 adries, ktoré nie sú nijak zviazané s konkrétnym poskytovateľom internetového pripojenia a môžu fungovať s akýmkoľvek poskytovateľom.

Aké sú výhody nezávislých IP adries?

Vďaka nezávislosti IP adries je možné bez výpadku meniť poskytovateľa pripojenia, a to bez nutnosti zmeny verejných IPv4 a IPv6 adries (readresácia) v celej sieti.

S nezávislými IP adresami je možné jednoducho realizovať plnohodnotne zálohované pripojenie cez dva alebo viac poskytovateľov internetového pripojenia (multihoming) alebo optimálne rozdelenie (vyvažovanie) záťaže medzi viacerými linkami (load balancing).

Nezávislé IP adresy je možné taktiež využiť k rozšíreniu súčasného IPv4 adresového priestoru.

Kto môže využívať nezávislé IP adresy?

Na použitie nezávislých IP adries sa nevzťahujú žiadne omedzenia a môže ich využívať ktokoľvek. Typickými užívateľmi nezávislých IP adries sú:

 • Poskytovatelia pripojenia,
 • Datacentrá a užívatelia datacentier,
 • Firemný sektor,
 • Štátna správa,
 • Prevádzkovatelia špecifických internetových služieb, ktoré vyžadujú väčšie množstvo adries.

Ako v skratke fungujú nezávislé IP adresy?

Od nás obdržíte pridelený blok IP adries, ktorého minimálna veľkosť je /24 pre IPv4 (256 IPv4 adries) a /48 (65 tis. sietí /64) pre IPv6.

V ďalšom kroku je potrebné pridelený blok (prefix) sprístupniť (vypropagovať) protokolom BGP. Tým sa stanú IP adresy dostupné z celého internetu.

Propagáciu adries do internetu môže zaistiť Váš poskytovateľ pripojenia alebo si ju môžete zaistiť sami prostredníctvom vlastného BGP smerovača – viac informácií nájdete v sekcii Technické aspekty a BGP.

Chcem začať využívať nezávislé IP adresy. Aký má byť ďalší postup?

Postupujte nasledovne:

  • Vyplňte objednávkový formulár v sekcii CENÍK.
  • Do jedného pracovného dňa Vás bude kontaktovať náš operátor, ktorý upresní prípadné detaily a zašle Vám návrh zmluvy.
  • Po podpise zmluvy a pripísaní prvej platby na náš účet budú IP adresy zaregistrované na Vašu spoločnosť.
  • Od tohto okamihu budete môcť plnohodnotne využívať pridelené IP adresy a konfigurovať údaje k nim evidované v databáze RIPE.
  • Na Vašom smerovači/smerovačoch nakonfigurujete pridelené IP adresy a vypropagujete ich protokolom BGP.

V priebehu celého procesu sprevádzkovania nezávislých adries je k dispozícii náš operátor a technik.

Kde mám záruku, že pridelené IP adresy budú kvalitné?

Veľkou mierou dbáme na kvalitu a dobrú reputáciu nami spravovaných a prideľovaných IP adries. IP adresy sú pred pridelením validované voči 40 významným reputačným a blokovacím databázam.

Aktuálne vykonávame kontrolu voči nasledujúcim databázam:
TornevallNET, BlockList_deMyWOT, SpamRATSDNSBL_AbuseCH, EFnet_RBLSpamCopPSBL,
WPBLMalwareDomainListMalc0deZeuS TrackerSpyEye TrackerPhishTankAutoshunDShield,
SnortAttackOpenBL_orgMSRBLBogons_Team_CymruSCUMWAREURIBLGoogleSafeBrowsing,
SURBLThreatLogVScanProjectHoneypotBackscattererVirBLCBL_AbuseAtSORBSEmergingThreats,
NiX_SpamSwinog_DNSRBLMegaRBLAlienVault ReputationDRG sshpwauthDRG vncprobe,
NoThink SSH BlCleanTalk

Je možné získať nezávislé IP adresy pre krátkodobé projekty (napr. 1 mesiac)?

Bohužiaľ to možné nie je. S ohľadom na zachovanie dobrej reputácie našich IP adries je minimálna doba čerpania služby 24 mesiacov. Týmto opatrením sa snažíme odradiť od spolupráce subjekty, ktoré hodlajú využívať adresové rozsahy napríklad k hromadnému odosielaniu nevyžiadanej pošty, vedeniu DoS/DDoS útokov, atď.

Musím byť členom RIPE NCC, aby som mohol využívať nezávislé IP adresy?

Nie. Členstvo v RIPE NCC nie je nutné.

 

Technické aspekty a BGP

Čo je to číslo autonómneho systému (ASn) a ako súvisí s nezávislými IP adresami?

Číslo autonómneho systému (ASn) je unikátny identifikátor príslušnej siete v protokolu BGP. Konfiguruje sa na smerovači alebo smerovačoch v príslušnej koncovej sieti. Pridelenie vlastného ASn je nevyhnutné v prípade, že je sieť pripojená k viacerým poskytovateľom pripojenia (napríklad kvôli zálohovaniu) alebo je sieť priamo pripojená do niektorého prepojovacieho uzlu (IXP, napr. NIX.CZ, SIX.SK, NIX.SK, Peering.CZ, BR-IX.CZ).

Sú s prevádzkou nezávislých IP adries spojené nejaké ďalšie náklady?

Prípadné ďalšie náklady spojené s propagáciou IP adries alebo prevádzkou BGP závisia na podmienkach zjednaných s Vašim poskytovateľom (poskytovateľmi) pripojenia. Na základe našich skúseností poskytovatelia pripojenia nespoplatňujú propagáciu ďalších adries alebo prevádzku vlastného autonómneho systému.

Poskytovateľ pripojenia vyžaduje potvrdenie oprávňujúce využívanie pridelených adries. Kde je možné ho získať?

Pridelené IP adresy sú riadne evidované verejne v WHOIS databáze RIPE na Váš subjekt. V prípade, že je požadovaný iný typ alebo formát potvrdenia (napríklad na vlastnom formulári), kontaktujte nás a vytvoríme ho podľa Vašich potrieb.

Čo sú záznamy v databáze RIPE a prečo je nutné ich udržovať?

Databáza RIPE je verejne prístupný register dostupný na adrese http://whois.ripe.net, v ktorom je evidovaná príslušnosť IP adries a čísla autonómneho systému (ASn) k organizácii alebo jednotlivcovi.

V prípade nezávislých IP adries všetky potrebné údaje vedieme a aktualizujeme za Vás. Pokiaľ si však chcete údaje v databázi RIPE plnohodnotne udržovať sami, je to možné prostredníctvom prístupového účtu, ktorý Vám zriadime.

Čo musím zabezpečiť, aby fungoval BGP protokol?

Pokiaľ hodláte mať v prevádzke vlastný autonómny systém (ASn) je nutné zaviezť v sieti BGP smerovač.

Jedna z možností je smerovač s operačným systémom Linux alebo BSD. V takomto prípade je treba spustiť na smerovači smerovací software – smerovací démon. Zo skúsenosti odporúčame démon bird vyvíjaný združením CZ.NIC.

Ďalšou možnosťou je využitie smerovača v podobe špecializovaného zariadenia. Prakticky každý výrobca sieťových zariadení ponúka smerovače alebo L3 prepínače s podporou protokolu BGP. Ako cenovo priaznivú varianta je možné spomenúť napríklad platformu mikrotik, kde je podpora protokolu BGP k dispozícii v každom zariadení, ktoré má aspoň L4 licenciu.

V prípade, že si nie ste istí s výberom zariadenia, neváhajte nás kontaktovať a radi Vám s výberom pomôžeme.

Bojím sa, že záležitosti ohľadom BGP sú zložité. Nemôžu spôsobiť zbytočné problémy?

Konfigurácia protokolu BGP vo veľkých sieťach je skutočne komplexnou záležitosťou, ktorej by sa mal venovať kvalifikovaný špecialista. Pre pripojenie koncovej siete je však konfigurácia veľmi jednoduchá a úplne bezproblémová. Na väčšine zariadení typicky predstavuje niekoľko konfiguračných riadkov, prípadne je vykonateľná webovým rozhraním.

Aký je rozdiel medzi nezávislými IP adresami v protokole IPv4 a IPv6?

V princípe žiadny rozdiel medzi nezávislými IPv4 a IPv6 adresami nie je. V prípade objednávky k IPv4 adresám automaticky získate tiež blok IPv6 adries. Využívanie IPv4 a IPv6 adries je však na sebe nezávislé, a preto využívať môžete aj výhradne len IPv4 adresy.

Čo je potrebné technicky zaistiť, aby nezávislé IP adresy začali plnohodnotne fungovať?

Aby pridelené IP adresy začali plnohodnotne fungovať, je potrebné adresy tzv. vypropagovať do internetu prostredníctvom protokolu BGP v niektorom autonómnom systéme. To je možné vykonať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Propagáciu adries zaistí Váš vlastný smerovač pod prideleným vlastným číslom autonómneho systému. Túto variantu odporúčame použiť prednostne.
 • Propagáciu adries zaistí Váš poskytovateľ pripojenia pod jeho vlastným číslom autonómneho systému.
 • Propagáciu adries zaistíme prostredníctvom našich smerovačov v geograficky oddelených datacentrách. Prepojenie do Vašej siete je potom realizované vyhradenými datovými okruhmi.

 

Nenašli ste odpoveď na Váše otázky? Neváhajte nás kontaktovať.