Čo je potrebné technicky zaistiť, aby nezávislé IP adresy začali plnohodnotne fungovať?

Aby pridelené IP adresy začali plnohodnotne fungovať, je potrebné adresy tzv. vypropagovať do internetu prostredníctvom protokolu BGP v niektorom autonómnom systéme. To je možné vykonať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Propagáciu adries zaistí Váš vlastný smerovač pod prideleným vlastným číslom autonómneho systému. Túto variantu odporúčame použiť prednostne.
  • Propagáciu adries zaistí Váš poskytovateľ pripojenia pod jeho vlastným číslom autonómneho systému.
  • Propagáciu adries zaistíme prostredníctvom našich smerovačov v geograficky oddelených datacentrách. Prepojenie do Vašej siete je potom realizované vyhradenými datovými okruhmi.